Vyhledávání

Rady a tipy při pokládce PVC a vinylové podlahy

 Připravili jsme pro Vás několik rad a tipů pro pokládku podlahových krytin.

Při pokládce PVC a vinylové podlahy bychom neměli zapomenout na důkladnou přípravu podkladu a nijak ji  nepodceňovat. Podklad by měl být pevný, rovný, tvrdý, trvale suchý, čistý a hladký.  Než zahájíme pokládku, musíme materiál rozložit (u vinylových lamel – vyndat lamely z krabice) na  24 hodin do dané místnosti, kde se bude instalovat a při pokládce vinylových podlah kombinovat lamely z různých krabic. Tak se PVC (vinyl) přizpůsobí podmínkám prostředí, usnadní se jeho instalace a manipulace s ním.

Ideální teplota by se v dané místnosti měla pohybovat okolo 18 °C. Vlhkoměr by neměl ukazovat více než  75 % relativní vlhkosti a pozor na pokládku krytin PVC s pěnovým podkladem. Zde je povolená maximální  vlhkost do 2 %. Týká se betonových podlah, u anhydritových podlah je maximální vlhkost 0,5 %. Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.  Podlahu je nutné vždy vystěrkovat, a to v tloušťce dle její výsledné třídy zátěže (nejprve však vždy penetrovat).  Nejmenší vrstva je 1 mm, dbejte vždy na doporučení konkrétního výrobce stěrky a lepidla.

Doporučujeme podlahovou krytinu vždy správně celoplošně nalepit či fixovat (zabrání se tím vzniku boulí  a zvlnění podlahoviny). V případě vinylu po nalepení doporučujeme vždy válcovat.  Rozpouštědlové kontaktní lepidlo nedoporučujeme na lepení měkčených podlahových krytin. Lepení PVC na původní lino či PVC nedoporučujeme, ale v případě nutnosti ho lze použít v kombinaci se speciální penetrací zabraňující migraci pigmentů do nového PVC. Vinylové dílce na původní PVC nelze pokládat!  Za použití speciální penetrace lze samonivelační stěrku aplikovat i na původní PVC či linoleum (pouze tvrdé krytiny, nikoliv měkčené) a jiné nestandardní podklady znečištěné např. starým lepidlem apod. Zvláštní pozornost kontrole vlhkosti věnujte, prosím, před pokládáním do sklepních a suterénních prostor, starších či rekreačních staveb, kde nemusí být stavba dostatečně odizolována proti vnikající/vzlínající vlhkosti  či kolísání vlhkosti v důsledku výkyvů teplot při občasném používání.

Při nedodržení výše uvedených mezních hodnot vlhkosti hrozí poškození podlahové krytiny. Místnost  musí mít při pokládce konstantní teplotu po celou dobu tuhnutí lepidla (72 hod.), pozor na velké prosklené plochy, které je nutné zastínit (míněno v létě), aby nedošlo k výrazným výkyvům teplot pokládaného materiálu a podkladu během vysychání a tvrdnutí lepidla (velmi důležité zejméná u pokládky vinylových dílců). Tyto  změny teplot by mohly způsobit nesoudržnost lepidla podlahovou krytinou.

U všech materiálů respektujte námi doporučená lepidla, dále pak pokyny výrobce lepidel a jejich pokyny pro zpracování.

Doporučujeme místnosti nepoužívat nejméně 24 hodin po dokončení instalace. Po položení a dodržení všech  postupů můžete krytinu volně zatěžovat.

V případě podlahového topení je nutné před pokládkou nejméně 2 dny předem podlahové topení snížit na max. 15 °C či úplně vypnout. Opětovné zapnutí je možné až po úplném vytvrdnutí lepidla s postupným natápěním až do úplné provozní  teploty (max. 28 °C) na povrchu konkrétní podlahoviny.

Údržba a ošetření

Pro údržbu PVC a vinylových podlah doporučujeme používat pouze výrobky, které jsou určeny výhradně na tyto krytiny. Ty Vám při minimální pravidelné péči zajistí prodloužení původního vzhledu a dlouhou životnost podlahové krytiny. Voskovat doporučujeme dle návodu na konkrétním používaném přípravku. Podlahu můžete vysávat, zametat, vytírat hadrem nebo mopem. V žádném případě ne přípravkem na bázi chlorových přísad (nepoužívat ředidla a organická rozpouštědla). Jakoukoli chemickou látku je třeba z podlahoviny ihned setřít. Podlahové krytiny PVC je nutné chránit před znečištěním asfaltem, inkoustem, barvami, barevnými oleji, tinkturou a přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla. Silné kyseliny, lihy, barviva (barva na vlasy, inkoust, červená paprika atd.) a hořící předměty způsobují na PVC trvalé poškození. Přímé sluneční a ultrafialové záření způsobuje postupné žloutnutí, proto skladování a používání ve vnějších prostorech nedoporučujeme.

Ostré předměty způsobují na povrchu mechanické poškození. Dodržujte vždy pokyny výrobců daných prostředků. Nepoužívejte žádné výrobky z gumy (tmavá a barevná guma – např. gumová kolečka, chrániče přístrojů a nábytku, gumové podložky/chránítka pod židle, sedačky či skříně, podrážky obuvi atd.). Tyto při styku s podlahovinou zanechávají na nášlapné vrstvě neodstranitelnou barevnou změnu (žloutnutí, hnědnutí až černání povrchu v místě dotyku). Zamezíte tím nežádoucí migraci pigmentu do jakéhokoliv PVC. Použijte podložku (chránítko) z PVC, polyuretanu, polyetylénu, polypropylénu nebo z filcu.

Rádi bychom Vás upozornili, že záruka na naše produkty se nevztahuje na případy, kdy k poškození dojde neodbornou manipulací, úpravami a neodbornou instalací. POZOR: nedoporučujeme používat abrazivní čisticí prostředky (mechanicky obrušující povrch), neboť by mohlo dojít k poškrábání PVC.